De houten soldaten op het Fort aan de Buursteeg in hun uitrusting uit vroeger tijden.
De houten soldaten op het Fort aan de Buursteeg in hun uitrusting uit vroeger tijden. Adriaan Hosang

Geschiedenis Grebbelinie aan het front beleven

Activiteiten

RENSWOUDE De forten van de Grebbelinie zijn sinds 1 juni weer open. Om hier de aandacht te vestigen, start Liniebreed deze week een nieuwe campagne: 'Dit is de plek!'.

Het Fort aan de Buursteeg in Renswoude is één van de grootste en belangrijkste verdedigingswerken van de Grebbelinie. Het werd in 1786 aangelegd op de plaats waar de Buursteeg en de Slaperdijk elkaar kruisten.

Vanwege de omvang van het fort konden er enige honderden militairen bivakkeren binnen de vestingwallen. Het fort bood ruimte voor soldaten in de oorlog van 1794-'95 tegen de Fransen, lag in de frontlijn tijdens de meidagen van 1940 en was een Duits steunpunt toen de geallieerden vanuit Ede naderden. In het noordelijk deel van het fort is het Grebbelinie bezoekerscentrum gesitueerd, dat het verhaal vertelt van de bijzondere geschiedenis van de Grebbelinie.In Renswoude zijn er ook nog Fort Daatselaar en Fort Engelaar.

[MONUMENTEN] Op tal van plaatsen in ons land kom je forten tegen, soms dicht in de buurt, soms ook verder weg. Door de Kringenwet van 1853 zijn de meeste forten omringd door groen. Natuurliefhebbers weten er al langer hun weg naartoe te vinden. Bij de liefhebbers zijn natuurlijk ook de talloze uitgezette linieroutes voor fietsers en wandelaars bekend. Ze voeren fietsers en wandelaars langs kanalen en dijkjes, sluizen en monumenten.

Het Fort aan de Buursteeg staat op een groot terrein, bij velen ook wel bekend als 'De Batterijen', waar jaren geleden ook een camping gevestigd was.

[VIJANDIGE TROEPEN] Het fort functioneerde ook lange tijd als een voorverdediging van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Zowel de Grebbelinie als de Nieuwe Hollandse Waterlinie moesten de belangrijke steden in het Westen, zoals Utrecht en Den Haag (ook wel Vesting Holland genoemd) beschermen tegen vijandige legers. Het belangrijkste wapen daarbij was 'inundatie': via een slim systeem van sluizen en andere middelen kon een lange, brede strook land onder water gezet worden. Die inundatie maakte het gebied onbegaanbaar: het water was te diep voor infanterie en cavalerie en te ondiep voor manschappen in bootjes. De grootste vijand was lange tijd vorst: over het ijs konden vijandige troepen makkelijk oprukken.

[RONDLEIDINGEN] Het is mogelijk om een rondleiding van een gids te krijgen. Elke eerste zondag van de maand houdt Liniebreed een rondleiding met een gids die start om 14.00 uur. De rondleiding duurt drie kwartier. Vanwege de anderhalvemeter-regels kan een gids een groep van maximaal zes personen meenemen. Een rondleiding in combinatie met een expositie levert een bezoeker € 1 korting op. Rondleidingen voor besloten groepen zijn ook mogelijk. Reserveren via: info@grebbeliniebezoekerscentrum.nl.

Een bezoek aan een fort is in te plannen op de website forten.nl. Hier staat ook op welke corona-maatregelen van toepassingen zijn in het fort. Voor een lunch of een rondleiding is meestal een reservering nodig.

Op het Fort aan de Buursteeg kan je ook wandelen of iets nuttigen bij De Grebbelounge.
De omgeving van Fort aan de Buursteeg,op de grens van Renswoude en Veenendaal.
In het Bezoekerscentrum is van alles te zien over de Grebbelinie en de Tweede-Wereldoorlog.
advertentie