Zangdienst Johannes de Heer in Kulturhus de Breehoek

Activiteiten

Op zondagavond 6 maart is er een Johannes de Heer-zangdienst in Scherpenzeel. Tijdens deze kerkdienst worden veel liederen gezongen uit de bundel van Johannes de Heer en voorganger G. Boer uit Rhenen houdt op deze vierde zondag in de 40-dagentijd een overdenking over het thema: De stem van de Messias steeds beter leren herkennen in je leven.

De dienst gaat uit van CGK De Open Hof en begint om 18.30 uur in Kulturhus de Breehoek, Marktstraat 59 in Scherpenzeel. Toegang is vrij. Van harte welkom! Meer informatie: cgkdeopenhof.nl.

advertentie