IS UW KIND 2 0F 3 JAAR EN VINDT U HET BELANGRIJK OM DE ONTWIKKELING VAN UW KIND TE STIMULEREN?

Activiteiten

Kom op 11 maart vanaf 9.30 uur naar inloopochtend van peuterspeelzaal de Minisoos in de gemeente Scherpenzeel!

De peuterspeelzaal is een fijne speelplaats waar uw kind spelenderwijs wordt voorbereid op de basisschool. De peuterspeelzaal is een algemeen toegankelijke voorschoolse educatieve voorziening. Op de peuterspeelzaal kunnen kinderen van 2 / 2½ tot 4 jaar twee dagdelen per week komen spelen. Hierdoor komt de peuter in contact met leeftijdgenootjes. Het kind kan kennis maken met verschillende soorten materiaal die voor de ontwikkeling van belang zijn. Spelenderwijs leert het kind delen en omgaan met andere kinderen. Door samen te plakken, kleien, verven, boekjes te bekijken, tafel- en kringspelletjes te spelen, ervaren de peuters hoe het is om iets in groepsverband te doen.

De leidsters werken volgens een vaste dagindeling en programma. Het pedagogisch beleidsplan is daarbij leidraad. Het pedagogisch beleidsplan ligt ter inzage op de peuterzaal. Veiligheid en geborgenheid, sfeer en gezelligheid zijn belangrijke basisvoorwaarden op de peuterspeelzaal. Het kind "hoeft nog niet", de peuter mag zich in alle vrijheid - al spelend - ontwikkelen.?

De peuterspeelzaal staat voor:

1. Ontwikkelingsstimulering : het stimuleren van alle ontwikkelingsgebieden d.m.v. van het werken met thema's die aansluiten bij de directe leefwereld van peuter.

2. Volgen en signaleren : de peuter wordt in zijn / haar ontwikkeling en welbevinden gevolgd.

3. Voorbereiding op de basisschool d.m.v. van het werken met het programma 'Doe meer met Bas'.

Wat leert uw kind?

Sociaal-emotionele ontwikkeling: zelfvertrouwen, samen zijn in een groep, samen spelen, delen en ontdekken.

Bewegen en fijne motoriek: klimmen, springen , fietsen, schilderen, plakken, voelen.

Taalontwikkeling: uitbreiden woordenschat, voorlezen, vertellen, kringgesprekken.

Voorbereidend rekenen: tellen, vormen, sorteren, meten.

Wereldoriëntatie: Uitstapjes; boerderij, bos, wandelingen.

Nieuwsgierig?

Vrijdag 11 maart is iedereen van harte welkom tijdens de open inloopochtend bij de Minisoos aan Rubenslaan 18 in Scherpenzeel tussen 9.30 en 11.00 uur.

De leidsters staan u graag te woord, u heeft alle tijd om samen met uw kindje rustig rond te kijken en sfeer te proeven, er is van alles te doen voor uw kindje en koffie en thee staan klaar.

Kijk ook eens op www.minisoos.nl.

advertentie