Sjoemelschuivers

Lokaal/Column

Duurzaamheid is een van de grote ambities van het nieuwe college. Hiervoor is niet alleen een speciale paragraaf opgenomen in de nieuwe begroting, maar duurzaamheid prijkt ook als apart onderdeel in de portefeuille van PRO-wethouder Ad van Es. Het loffelijk streven om Scherpenzeel groener, schoner en milieuvriendelijker te maken, wordt overigens raadsbreed ondersteund. Ook de oppositie wil maar wat graag meedenken om het gemeentelijk beleid op dit gebied van woorden naar daden om te zetten. Zo stelde de SGP in de begrotingsraad voor dat de gemeente (in navolging van andere Gelderse gemeenten) gebruik gaat maken van de CO2-prestatieladder voor overheden; een middel om te werken aan de eigen duurzaamheid. Het mag volgens de SGP niet zo zijn dat de gemeente allerlei doelen stelt met betrekking tot wat inwoners en bedrijfsleven kunnen doen op het gebied van duurzaamheid, maar in het verhaal zelf als bedrijf ontbreekt.

Het voorstel stuitte echter op veel weerstand bij de nieuwe wethouder Duurzaamheid. Van Es zei het nog te vroeg te vinden voor zo'n beslissing. Die vond hij thuishoren bij de Kadernota Duurzaamheid die het college wil gaan produceren. De wethouder benadrukte verder dat de gemeente inmiddels wel degelijk iets doet aan de eigen duurzaamheid, zoals bij het gemeentelijke inkoop- en aanbestedingsbeleid. Verder meldde hij blij dat er een kersverse beleidsmedewerker Duurzaamheid bij de gemeente is aangestekkerd. ,,Dat betekent dat we echt gas kunnen gaan geven op dit dossier. Nog afgezien van de vrij ongelukkige uitdrukking gas geven (Scherpenzeel moet juist van het gas af volgens de duurzaamheidsparagraaf), bleek het koketteren met het duurzame inkoopbeleid van de gemeente ook geen handige zet. CDA-er Peter Klaassen had namelijk net daarvoor de vraag gesteld waarom het college bij de vervanging van het wagenpark van Groenbeheer kiest voor de aanschaf van dieselauto's in plaats van meer milieuvriendelijke voertuigen.

Dat lag volgens de wethouder Duurzaamheid aan de prijs. Elektrische auto's pasten niet binnen het beschikbare budget, waarbinnen het zelfs voor de recent aangeschafte nieuwe dieselwagentjes, die in de winter dienst doen als sneeuwschuivers, behoorlijk passen en meten was geweest. Gelukkig had men volgens Van Es nog wat geld kunnen besparen door de nieuwe sneeuwschuivers niet meer in een gele, maar in witte uitvoering aan te schaffen. Wel, de kleur heeft in elk geval een voordeel: de nieuwe voertuigen vallen straks niet op in de sneeuw en daarmee kun je in elk geval een beetje verdoezelen dat het er bij de gemeentelijke inkoop nog allemaal niet zo milieubewust aan toe gaat. De keus voor deze sjoemelschuivers is misschien ook wel ingegeven door het feit dat er bij het gemeentehuis – ondanks het stimuleringsbeleid - nog geen laadpaal voor elektrische auto's te bekennen is. Een mooi onderwerp voor de nog op te stellen Nota Duurzaamheid, waarin deelname aan een prestatieladder trouwens niet meer aan de orde hoeft te komen. Het voorstel van de SGP kreeg namelijk de unanieme steun van de raad.

Margreet Hendriks

advertentie