'Het is één grote warwinkel'

Economie

ZZP Valley hekelt verdwijnen VAR

Nog geen maand geleden stemde de Eerste Kamer in met de afschaffing van de VAR, die momenteel duidelijkheid geeft over de relatie tussen zzp'ers en opdrachtgevers. ,,Een zzp'er met een VAR-WUO (Winst Uit Onderneming) wordt in principe als ondernemer beschouwd, dat betekent dat een opdrachtgever geen loonheffing hoeft af te dragen", schetst Kraaiveld. ,,Voor opdrachtgevers die regelmatig zelfstandigen inhuren is dat belangrijk."

Tegelijkertijd is er een keerzijde. ,,De VAR werkt op zich prima, maar daardoor zijn er ook schijnconstructies ontstaan. Bedrijven ontsloegen personeel om vervolgens dezelfde mensen op zzp-basis weer in te huren. Dat scheelt opdrachtgevers geld. Het wetsvoorstel dat de VAR afschaft dient om die constructies in te dammen. Voortaan wordt de relatie tussen een opdrachtgever en een opdrachtnemer vastgesteld aan de hand van overeenkomsten van opdracht, waarvan de Belastingdienst voorbeelden op haar site heeft gepubliceerd."

WARWINKEL Daaraan moeten opdrachtgevers en zzp'ers zich conformeren. Als zij een overeenkomst hanteren die door de Belastingdienst is opgesteld of beoordeeld, hoeft de opdrachtgever geen loonheffingen in te houden. Die modelovereenkomsten zorgen voor veel reuring, merkt Kraaiveld. ,,Het is op dit moment één grote warwinkel. Veel zzp'ers hebben weinig juridische kennis en vragen zich af wat ze moeten doen", merkt Kraaiveld. Daarnaast zorgt het volgens haar voor onrust bij opdrachtgevers. ,,Bij ZZP Valley horen we verhalen uit de eerste hand. Er zijn voorbeelden van opdrachtgevers die klussen voor zzp'ers uitstellen of stopzetten, uit angst voor de nieuwe modelovereenkomst en de gevolgen. Zelfstandigen lopen nu dus belangrijke inkomsten mis", stelt Kraaiveld.

Haar stelling wordt bevestigd door Quintus Stokvis, die als fiscalist bij JonkerFieret Adviseurs & Accountants in Barneveld werkt. ,,Die voorbeelden zijn er inderdaad. Dat heeft allemaal met de onduidelijkheid te maken. Opdrachtgevers en zelfstandige ondernemers maken zich allebei grote zorgen", merkt hij op.

AAN DE VEILIGE KANT Volgens hem is het belangrijk dat beide partijen in twijfelgevallen 'aan de veilige kant' gaan zitten. ,,Vanaf 1 mei is de VAR afgeschaft en moet er gewerkt worden aan de hand van de modelovereenkomst. Wie zzp'er is, moet dat dus de komende maanden in orde maken."

Wel is er een 'overgangsperiode' tot 1 mei 2017 ingelast. Het eerste jaar zal de Belastingdienst terughoudend zijn met handhaven. Wel wordt overduidelijke fraude aangepakt. ,,De zzp'ers lopen de grootste risico's. Zij zijn het aangeschoten wild in deze discussie", meent Stokvis. Hij weet dat veel zelfstandigen geen kaas gegeten hebben van de modelovereenkomsten. ,,Zij moeten zich er toch in verdiepen. De fiscale consequenties kunnen anders heel vervelend zijn."

Stokvis en Kraaiveld zijn alles behalve enthousiast over de modelovereenkomsten. Hun grootste schrik is het feit dat de Belastingdienst niet voor- maar achteraf bepaalt of zelfstandigen daadwerkelijk aangemerkt worden als ondernemer. Dat kan nadelige gevolgen hebben bij de inkomstenbelasting. ,,Juist die duidelijkheid vooraf is noodzakelijk. Aan de hand daarvan kun je bijvoorbeeld ook een goede prijs vaststellen", aldus Stokvis. Volgens Kraaiveld is dat ook de grote verandering. ,,Het brengt zzp'ers in een heel onzekere positie." Beiden bevestigen dat veel zelfstandigen waarschijnlijk zich nog niet verdiept hebben in de materie. ,,We moeten heel alert zijn en blijven de komende tijd", zo luidt de oproep.

Annelies Kraaiveld: ,,Veel zzp'ers hebben weinig juridische kennis en vragen zich af wat ze moeten doen.

advertentie
advertentie