Afbeelding
Provincie Utrecht

Tijdelijke afsluiting wandelpaden Grebbelinie wegens achterstallig onderhoud

7 december 2022 om 08:44 Historie

SCHERPENZEEL/RENSWOUDE Het onderhoud is de afgelopen jaren achtergebleven en daarmee is de biodiversiteit achteruit gegaan. Daarom start de provincie deze maand met de uitvoering van natuurherstelmaatregelen aan de Grebbelinie. Tussen Leusden en Veenendaal en ten noorden van Renswoude. Om de werkzaamheden zo veilig mogelijk te laten verlopen, sluit zij een aantal wandelpaden tijdelijk af.

Deze natuurherstelwerkzaamheden maken volgens de provincie deel uit van regulier onderhoud en bestaan uit het onderhoud van de liniedijk en de hellingen. Zo worden geulen opgevuld en zichtlijnen hersteld. ,,Ook verwijderen we, met het oog op de veiligheid van bezoekers, dood hout. Daarnaast worden enkele bomen weggehaald. Zo ontstaat er meer licht en kunnen bloeiende kruiden en struiken goed groeien. Die bloeiende kruiden en struiken zorgen voor meer afwisseling, waardoor het aantal soorten planten en dieren in een gebied toeneemt.”

De Grebbelinie is niet alleen een historische verdedigingslinie, maar maakt ook deel uit van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). De linie is 24 kilometer lang en strekt zich uit tussen de Gelderse Vallei en Eemland. De linie is daarmee een grote ecologische verbindingslijn voor verschillende soorten dieren zoals de ree, das, ringslang en de ijsvogel.

PLANNING De werkzaamheden beginnen in december en worden afgerond in het voorjaar. De planning en actuele informatie over de werkzaamheden, zoals wanneer en waar wandelpaden tijdelijk afgesloten zijn, leest u op de pagina: Natuurherstelwerk Grebbelinie. Ook wordt dit duidelijk aangegeven met borden langs de trajecten waar de werkzaamheden plaatsvinden.
De werkzaamheden worden uitgevoerd  met partners in het gebied: de gemeenten Leusden en Woudenberg, Staatsbosbeheer en Waterschap Vallei en Veluwe.

Een afwisselende en structuurrijke vegetatie vergroot volgens de provincie de biodiversiteit en dat vergroot de waarde van de Grebbelinie als ecologische verbindingszone. ,,Het is daarom belangrijk dat de begroeiing goed wordt onderhouden en dat er een structuurrijke beplanting ontstaat. Dus niet alleen oude markante eiken zijn van belang, maar ook lage struiken en kruidenrijke graslanden.”


De locaties waar biodiversiteit door werkzaamheden vergroot worden - Foto: Provincie Utrecht

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie