Afbeelding
Foto Rinus van Denderen

Weer onrust op Gooswilligen: Bouwvergunning leidt tot bezwaar

4 september 2018 om 11:28 lokaal

SCHERPENZEEL Het is geruime tijd rustig geweest in de contreien van Gooswilligen, maar er heeft zich onverwachts een nieuw conflict aangediend tussen pluimveebedrijf Lagerweij en de gemeente Scherpenzeel. Aanleiding is het vergunnen van een uitbreiding van de naastgelegen plattelandswoning op Gooswilligen 19. Lagerweij en zijn adviseur Bert Lowijs benadrukten bij de zitting van de onafhankelijke commissie bezwaarschriften hiervan ontzettend te balen. ,,Maar wij kunnen niet anders doen dan bezwaar aantekenen omdat deze uitbreiding verstrekkende consequenties heeft voor de bedrijfsvoering van het pluimveebedrijf.''

Bijna tien jaar lang was de planologische situatie van het op Gooswilligen 17 gevestigde pluimveebedrijf van Fred Lagerweij en de voormalige tweede bedrijfswoning op nummer 19 aanleiding tot over en weer een bombardement aan bezwaarschriften en beroepsprocedures. Bron van alle ellende was de planologische verbondenheid van de nummer 17 en 19 als twee bedrijfswoningen van hetzelfde bedrijf. In het verleden is bij de verkoop van het bedrijf aan Lagerweij de bedrijfswoning op nummer 19, alsmede een deel van de grond, buiten de transactie gebleven. Dit leidde later tot grote problemen rond het gebruik van de woning. Na een ware veldslag op het gebied van bezwaarschriften en tonnen armer door de noodzakelijke juridische ondersteuning voor de vele procedures die tussen 2007 en 2016 zijn gevoerd, heeft de politiek bij de Raad van State uiteindelijk het pleit weten te beslechten door de tweede bedrijfswoning aan te merken als plattelandswoning. De woning is vorig jaar verkocht aan een nieuwe eigenaar en de rust leek teruggekeerd.

Hoewel de contacten tussen Lagerweij en zijn nieuwe buren volgens beide partijen uitstekend zijn, dreigt er opnieuw onrust vanwege een uitbreiding van de woning op 19 ten behoeve van mantelzorgbewoning. Met het toestaan van een mantelzorgsituatie bij de woning hebben Lagerweij en zijn adviseur Lowijs op zichzelf niet zoveel moeite, al plaatsten zij wel vraagtekens bij de wenselijkheid hiervan in verband met gezondheidsrisico's door fijnstof rond pluimveehouderijen. Het feit dat de uitbreiding van de woning wordt gerealiseerd richting van het bedrijf wordt echter als het grootste probleem gezien. ,,Ik ben net zeven jaar bezig geweest om mijn milieuvergunning langs de Raad van State te loodsen en word nu geconfronteerd met een bebouwing binnen een grens van 20 meter van een van de kippenschuren. Dat gaat geheid problemen opleveren voor de aanvraag van een nieuwe vergunning die ik aan het voorbereiden ben vanwege wat veranderingen in het bedrijf'' legde Lagerweij de commissieleden uit. ,,Dit had, zoals ik mijn buren ook vooraf heb geadviseerd, kunnen worden voorkomen als er gekozen was voor uitbreiding aan de andere kant van hun woning .''

Adviseur Lowijs wees erop dat onderhandelen over de locatie van de uitbreiding niet meer zinvol is omdat er inmiddels al is gebouwd. ,,Dit hadden wij graag met de gemeente besproken voordat zij de vergunning hadden afgegeven, ware het niet dat men een fout heeft gemaakt met de publicatie en de vergunning al was afgegeven voordat wij onze bezwaren daartegen kenbaar konden maken.''

De fout met de publicatie werd door de vertegenwoordiger van de Omgevingsdienst tijdens de zitting ook ruiterlijk toegegeven. Een en ander is inmiddels hersteld, maar wel nadat de bouw reeds was gestart. De nogal roerige geschiedenis van het pand Gooswilligen 19 heeft kennelijk niet geleid tot extra voorzichtigheid bij de besluitvorming rond de bouwaanvraag, zo bleek uit het verweer. ,,In het bestemmingsplan is het huis op 19, weliswaar met het predicaat plattelandswoning, nog steeds aangemerkt als tweede bedrijfswoning en als zodanig is er voor ons geen reden om een aanvraag tot uitbreiding daarvan te weigeren.'' Om dezelfde redenen is er volgens de Omgevingsdienst ook geen nader onderzoek noodzakelijk geweest naar eventuele milieutechnische zaken of gezondheidsaspecten. Aan een uitspraak over of de uitbreiding gevolgen kan hebben voor een eventuele nieuwe milieuvergunning waagde de vertegenwoordiger van de Omgevingsdienst zich niet. ,,Ik ben geen specialist op het gebied van milieuzaken. Wij hebben alleen gekeken of de aanvraag voor uitbreiding past binnen het bestemmingsplan zoals de gemeente dat heeft opgesteld. Dat doet het.''

Het antwoord stelde Lagerweij en Lowijs allerminst gerust. ,,Ik weet wel zeker dat ik problemen ga krijgen bij een aanvraag voor een nieuwe vergunning nu de naastliggende bebouwing binnen de 20 meter grens van mijn bedrijf is komen te liggen.''

Leden van de commissie bezwaarschriften zegden toe de zaak nader te bekijken en hun conclusies kenbaar te zullen maken in een advies aan de gemeente.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie