Afbeelding
Adriaan Hosang

'Kinderen in Namibië helpen'

6 december 2018 om 06:37 lokaal

RENSWOUDE Na haar studie maatschappelijk werk ging Gijsbertha Schouten uit Renswoude in september 2012 voor de eerste keer naar Namibië. Ze heeft er haar hart verloren, ging in 2013 weer terug en ontmoette er ook Jac-Louis. Achttien maanden werkten ze eraan om de nood onder straatkinderen te lenigen.

Via het ministerie van Onderwijs kregen ze hun salaris en juf Gijsbertha gaf les in lezen en schrijven. Gijsbertha: ,,Velen wonen in krottenwijken en werkgelegenheid is er nauwelijks". Haar man vult aan en zegt: ,,Er zijn ook veel maatschappelijke problemen, er is gewoon veel te doen". Jac-Louis wijst ook op de nood onder straatkinderen. Je bent vaak bezig met een soort revalidatieproces voor uitvallers of voor hen die om de één of andere reden buiten de boot vallen.

KROTTENWIJK Gijsbertha en Jac-Louis krijgen steun van Light for the Children, een christelijke non-profit organisatie die hen ondersteunt om het werk onder arme en hulpbehoevende kinderen in de krottenwijk in Gobabis, een plaats met zo'n 25.000 inwoners, voort te kunnen zetten.

Gijsbertha en Jac-Louis zijn gedreven, bevlogen mensen, echte hulpverleners. Mensen die zich voor mensen in nood willen inzetten. Ze ondersteunen ds. Henk Olwage en proberen via acties, ouders en vrienden gelden bijeen te brengen.

Gijsbertha trekt zich het lot van de kinderen in Namibië aan. Ze wijst er op dat kinderen van de kleuterschool ook een keer per dag een maaltijd krijgen. ,,Dagelijks eten is niet vanzelfsprekend en het is ook jammer dat ze vaak hun ouders missen als voorbeeldfiguur".

PLEEGZORG Ze helpen de leiding op school. Jac-Louis: ,,Bij een school moet je je iets anders voorstellen dan hier. Er is geen absentielijst en het is nog wel eens een komen en gaan. 's Ochtends zijn de kinderen van 3 tot 7 jaar op school en 's middags die van 7 tot 18 jaar".

Gijsbertha: ,,Op een zeker moment werd gevraagd of wij een baby van zes weken wilden huisvesten. Niemand wilde hem hebben. Wat doe je dan? Je overlegt en zegt geen 'nee'. Je laat zo'n kind niet aan z'n lot over. Na twee jaar pleegzorg mochten we Adam adopteren. We hebben nu al zeven kinderen opgevangen en geplaatst bij pleeggezinnen. Dat is beter, in hun eigen cultuur. Ons huis is het Light-huis. Kinderen helpen die het moeilijk hebben. Samen met de maatschappelijk werker zoeken naar een oplossing, ook een schakel zijn".

Jac- Louis: ,,Relaties staan centraal in ons werk. We hebben veel contacten met alle kanten van de samenleving, brengen instanties bij elkaar en lossen problemen op. Het mooie is, het betrokken blijven bij de kinderen, hen kunnen volgen en waar nodig ondersteunen. Kinderen redden van de straat". Een bijdrage aan Light for the Children kan worden gegeven via NL 68 RABO 0109176987.

Jac-Louis en Gijsbertha en Adam.
advertentie
advertentie