Afbeelding
Edwin Hek

Eerste kievitsei gevonden in Renswoude

lokaal

RENSWOUDE Op zaterdag 16 maart is het eerste plaatselijke kievitsei door Scherpenzeler René Gerritsen van Weidevogelbescherming 'De Kiewiet' gevonden. Met het vinden van dit kievitsei in Renswoude is het nieuwe weidevogelseizoen voor zo'n 30 vrijwilligers in onze omgeving begonnen.

Weidevogelvrijwilligers van o.a. LandschappenNL trekken vanaf nu tot half juni het land in om waar nodig samen met agrariërs nesten te zoeken en te beschermen tegen verlies door landbouwwerkzaamheden.

Op akkerland lopen bijna alle nesten in het voorjaar gevaar door werkzaamheden als ploegen, eggen, inzaaien of mechanische onkruidbestrijding. Bescherming van nesten is daarom hard nodig. Daarnaast is het van belang om grasland te creëren waar de kuikens van weidevogels veilig naar voedsel kunnen zoeken, zodat ze de kans krijgen vliegvlug te worden.
Ook komend jaar doen meerdere agrariërs weer mee aan het project 'Maatregelen voor kievit op bouwland', waarbij uitgestelde bewerkingen en akkerranden worden ingezet om broedende kieviten te beschermen en om meer dekking en voedsel voor jonge kieviten te creëren. Na het broedseizoen blijven de kievitstroken liggen en fungeren als kruidenrijke akkerranden die voedsel en dekking biedt voor insecten, vlinders, akkervogels en wild.

Vrijwilligers (en boeren) dragen bij aan herstel van biodiversiteit. Vrijwilligers helpen boeren niet alleen bij het zoeken en beschermen van nesten, maar ze zijn voor de boer ook extra ogen in het veld. Zij kunnen helpen om het beheer dat jaar waar nodig aan te passen om weidevogels aan een goed broedsucces te helpen. Provinciale Landschapsbeheer en hun vrijwilligers werken nauw samen met agrarische collectieven en terreinbeheerders.
Samenwerking van alle betrokkenen is een van de voorwaarden voor effectief weidevogelbeheer. Voor meer informatie zie www.wvbdekiewiet.nl

advertentie