Afbeelding
Foto Pixabay

PMO: alles over het Preventief Medisch Onderzoek

15 augustus 2022 om 13:35 Partnercontent

Tekent iemand een arbeidscontract, dan is dat het begin van een arbeidsrelatie. Zowel de medewerker als werkgever hebben hierbij bepaalde rechten, maar ook plichten. Een van de plichten van de medewerker is bijvoorbeeld dat hij of zij het werk dient uit te voeren dat vastgelegd is in het contract, of mondeling wordt afgesproken. De werkgever heeft daarnaast ook plichten. Naast loonuitbetaling gaat het bijvoorbeeld om het stimuleren van een duurzame inzetbaarheid, en bevorderen van de gezondheid van de medewerker. Een belangrijk middel voor wat betreft dit laatste, is het Preventief Medisch Onderzoek.

PMO onderzoek: wat is het eigenlijk?

PMO onderzoek heeft als doel de gezondheid van medewerkers in kaart te brengen. Daarnaast kan een PMO onderzoek eventuele arbeids- of gezondheidsrisico’s opsporen, beperken of voorkomen. Het onderzoek omvat een breed scala aan zaken. Zo wordt niet alleen gekeken naar de algehele gezondheid van personen, maar ook psychosociale arbeidsbelasting zoals werkstress, conditie en leefstijl. 

Het onderzoek bestaat enerzijds uit een fysieke gezondheidscheck, en anderzijds uit vragenlijsten. De resultaten worden verwerkt in een persoonlijk advies. Bij bepaalde afwijkingen of risico’s kan een medewerker worden doorverwezen naar de bedrijfs- of huisarts. Hoewel werkgevers slechts beperkte invloed hebben op de gezondheid van medewerkers, worden de onderzochte personen gestimuleerd actief met de adviezen aan de slag te gaan.

Bedrijven zijn wettelijk verplicht een PMO onderzoek aan te bieden

De Arbowet omschrijft dat medewerkers de gelegenheid moeten hebben periodiek een onderzoek te ondergaan, dat de risico’s die de arbeid voor de gezondheid van de werknemers met zich brengt zoveel mogelijk voorkomt of beperkt. Over het algemeen zijn medewerkers niet verplicht een PMO te ondergaan. Op wettelijke basis, of omdat dit voor een bepaalde branche of sector in de CAO is vastgelegd, kan deelname echter toch verplicht zijn. Voor sommige branches of sectoren gelden er bijvoorbeeld eventuele verplichte keuringen. Deze kunnen een onderdeel van een PMO onderzoek vormen.

Wettelijk is niet vastgesteld hoe vaak medewerkers aan een PMO onderzoek deel moeten kunnen nemen. In de regel is dit eens per drie jaar het geval. Medewerkers hebben zo een actueel inzicht in de ontwikkeling van hun gezondheid, en eventuele verzuim- en gezondheidsrisico’s.

Deze voordelen biedt een PMO onderzoek

Het aanbieden van een PMO onderzoek is wettelijk verplicht, maar heeft ook voor zowel de werkgever als medewerker diverse voordelen. Allereerst kan het geruststelling geven. Vermoedt een medewerker dat er iets aan de hand is? Zodra het onderzoek heeft uitgewezen dat er niets aan de hand is, hoeven werkgever en medewerker zich geen zorgen meer te maken. Daarnaast kan een afwijking of ziekte vroeg(er) worden ontdekt, en eerder behandeld. PMO onderzoek draagt tot slot ook bij aan het beheersen van het ziekteverzuim. Medewerkers zijn productiever en vitaler, en meer gemotiveerd en betrokken.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie