Wethouder van Ekeren: ,,De financiële positie van Scherpenzeel is heel solide, zelfs beter dan in de kadernota staat.''
Wethouder van Ekeren: ,,De financiële positie van Scherpenzeel is heel solide, zelfs beter dan in de kadernota staat.'' Margreet Hendriks

Scherpenzeel verwijt provincie framing: 'We worden onterecht neergezet als armlastig'

Politiek Fusie met Barneveld

SCHERPENZEEL  ‘Framing, geen feiten’. Zo betitelt het Scherpenzeelse college van burgemeester en wethouders de manier waarop Gedeputeerde Staten van Gelderland de positie van de gemeente Scherpenzeel belicht bij andere overheden, gemeenten en in de media. ,,Als dit in het bedrijfsleven zou plaatsvinden, zou je een schadeclaim voor smaad kunnen indienen’’, zegt wethouder Izaäk van Ekeren.

Het college voelt zich door de onterecht weggezet als armlastige gemeente die zowel financieel als bestuurlijk gezien amper het hoofd boven water kan houden. ,,Dat is gewoon niet waar’’, zegt Van Ekeren. ,,We hebben onze kadernota, die door de provincie is betiteld als onvoldoende voor vertrouwen in een duurzame financiële toekomst, laten doorrekenen door dr. Jan Verhagen, econometrist en een autoriteit op het terrein van gemeentefinanciën. De conclusie van Verhagen: ‘de financiële positie van Scherpenzeel is aanzienlijk beter dan in de kadernota staat’. Volgens Verhagen is de financiële positie van Scherpenzeel zeer solide. Ook is de gemeente financieel in staat duurzaam, dat wil zeggen over een periode van meer dan tien jaar, de bestuurskracht te vergroten. Dit is wel een heel ander beeld dan Gedeputeerde Staten schetsen in de onderbouwing van hun voorgenomen besluit voor een gedwongen herindeling. Die wekken overal de indruk dat Scherpenzeel op de rand van de afgrond staat.’’

,,Heel kwalijk’’, vinden ook de wethouders Henny van Dijk en Gerard van Deelen. ,,Wij hebben daar ook last van in onze contacten met andere gemeenten. Collega-wethouders van andere plaatsen die je komen vertellen hoe erg is dat Scherpenzeel zo in de problemen zit en je sterkte wensen’’, vertelt van Dijk. ,,De provincie wekt de indruk dat we kopje onder dreigen te gaan, maar in feite zijn ze ons aan het ‘redden’ uit een droogstaande sloot. Er wordt ons een oplossing opgedrongen voor een probleem dat niet bestaat. Waarom?’’,  vraag Van Deelen zich af. 

,,Als je dingen maar lang genoeg roep gaat iedereen het vanzelf wel geloven’’, vinden de drie wethouders die dinsdagmiddag een gezamenlijke persconferentie gaven rond het openbaar maken van het beoordelingsrapport over hun kadernota van Verhagen en een brief die het college heeft doen uitgaan naar de minister van Binnenlandse Zaken. Daarin noemen zij het voornemen van de provincie om op dit moment een herindeling af te dwingen ‘ontijdig, onwenselijk en onredelijk’, omdat hiervoor in Scherpenzeel zowel het bestuurlijk als maatschappelijk draagvlak als de aantoonbare dringende noodzaak ontbreken.  Op 8 juli aanstaande is er ook een overleg gepland op het ministerie van Binnenlandse Zaken waarin het college de in Scherpenzeel ontstane situatie nader zal gaan toelichten.

,,Wij hopen de minister ervan te kunnen overtuigen dat zij de provincie van hun onzalige plan kan laten afzien. Scherpenzeel is niet zielig of armlastig. Ja, we hebben een aantal problemen op te lossen. Daar zijn we vol mee aan de slag. We zouden daarmee nog voortvarender bezig kunnen zijn als we niet zo in de wielen werden gereden door de acties en plannen van de provincie. Noodzakelijke uitbesteding van taken of gesprekken over samenwerking op andere terreinen: we kunnen helemaal niets zolang ons vanuit de provincie een fusie boven het hoofd hangt. Het is allemaal heel schadelijk, zeker als je bedenkt dat er geen enkele aantoonbare reden is voor dit hele proces’’, besluit Van Ekeren.

Wethouder van Ekeren: ,,De financiële positie van Scherpenzeel is heel solide, zelfs beter dan in de kadernota staat.''
advertentie