Leden van het college van B&W van Scherpenzeel in gespek met de commissaris van de koning en gedeputeerde Markink.
Leden van het college van B&W van Scherpenzeel in gespek met de commissaris van de koning en gedeputeerde Markink. Margreet Hendriks

Oppositie: 'Actie college schadelijk voor Scherpenzeel'

Politiek Fusie met Barneveld

SCHERPENZEEL Oppositiepartijen CDA, CU en Pro Scherpenzeel zijn onaangenaam verrast door de actie van het Scherpenzeelse college van b. en w. om bezwaar aan te tekenen tegen de herindelingsprocedure bij de provincie en het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Zij menen dat deze handelswijze de positie van Scherpenzeel alleen maar kan schaden en de gemeente zich buiten spel zet.

,,Het college toont wederom aan dat het door Gedeputeerde Staten geconstateerde gebrek aan bestuurskracht volledig terecht is’’, reageert Pro-voorman Willem Schuur. ,,De uitgestoken hand van Ollongren om in constructief overleg te gaan wordt afgewezen. Wat een gebrek aan verantwoordelijkheid van dit college om alleen vanuit hun keuze voor zelfstandigheid te blijven gaan. Het stelselmatig niet willen onderzoeken wat herindeling zou betekenen voor ons dorp, wordt weer bevestigd. De S in SGP staat voor 'staatkundig', maar dit college heeft lak aan de democratische grondbeginselen en gaat door met haar tunnelvisie voor zelfstandigheid. De retoriek is grotesk en wordt gebruikt om het eigen bestuurlijk onvermogen te maskeren. Wij als oppositiepartijen staan aan de kant, maar hebben plaatsvervangende schaamte voor dit college’’, aldus Schuur. 

REGIE UIT HANDEN Marieke van de Beek (CU) meent dat coalitie en college juist de regie uit handen geven door blijvend de hakken in het zand te zetten voor zelfstandigheid. ,,Onze fractie heeft dat ook in de raadsvergadering al aangegeven. Nu zijn we een week verder en versterken de wethouders deze houding nog eens, in plaats dat ze tot bezinning komen. De wethouders gebruiken grote woorden, dat de handelwijze van de provincie ‘in strijd zou zijn met het recht’, en zij verzoeken zelfs de minister om de commissaris/provincie tot de orde te roepen. Dit, terwijl de minister heeft aangegeven begrip te hebben voor de stap die de provincie zet en heeft opgeroepen tot een constructieve houding van alle partijen. De wethouders handelen hiermee niet in het belang van de inwoners van Scherpenzeel. Als de arhi-procedure naar verwachting wordt voortgezet, hebben zij de positie van Scherpenzeel in dit proces geen goed gedaan. Ook hebben zij met deze houding nog eens de relatie met Barneveld onder druk gezet.’’ Het is volgens Van de Beek in ieders belang om constructief en gezamenlijk aan de gang te gaan om tot een goed resultaat te komen voor inwoners en samenleving van Scherpenzeel,,Door niet ten koste van alles vast te houden aan één optie, zelfstandigheid, maar juist met open vizier en vanuit kracht, in plaats vanuit angst en achterdocht, te onderzoeken wat een gezamenlijke toekomst Scherpenzeel te bieden heeft.’’

MOEITE MET TOON Bij CDA-fractievoorzitter Peter Klaassen overheerst de teleurstelling. ,,Wij hadden gehoopt dat het college nu mee zou gaan werken aan een open overleg’’, zegt CDA-voorman Peter Klaassen. ,,Kijk, vanuit het perspectief van het college gezien begrijpen we dat ze alsnog bezwaar aantekenen, hoewel wij erg veel moeite hebben met de toon waarop dit gebeurt en de grote woorden die worden gebruikt. De minister heeft in haar brief aangegeven begrip te hebben voor het besluit van GS en Scherpenzeel gevraagd een open houding aan te nemen. Wij vrezen dat het niet aannemen van deze open houding uiteindelijk alleen maar schadelijk zal zijn voor Scherpenzeel, omdat we onszelf buiten spel zetten. Zoals wij al eerder hebben aangegeven nemen wij het college zeer kwalijk, dat zij het scenario fusie met Barneveld nooit serieus hebben onderzocht. Dat blijkt ook uit het feit dat er twee versies in omloop zijn van een gespreksverslag tussen beide gemeentebesturen, waarbij in de Scherpenzeelse versie een alinea ontbreekt waarin onder meer door wethouder Van Deelen wordt aangegeven dat hij geen politieke ruimte te ziet om op een open wijze een herindelingsoptie met Barneveld te verkennen. Dat deze alinea in de Scherpenzeelse versie niet voorkomt, zegt volgens ons genoeg. Wat het CDA betreft gaat die open houding om de herindelingsoptie met Barneveld verder te onderzoeken in een arhi-procedure er dan ook komen’,’ benadrukt Klaassen. ,,Maar als het college er anders over denkt is dat nu een zaak geworden tussen hen, GS en de minister. Het is een afweging waar wij verder buiten staan.’’    

Margreet Hendriks

advertentie