PREMIUM ARTIKEL
Lokale journalistiek uit Scherpenzeel

Burgerinitiatief vraagt onderzoek ombudsman en minister

Politiek Fusie met Barneveld
Foto: Wouter van Dijk
21 jul 2021, 20:00
Afbeelding
SCHERPENZEEL

Burgerinitiatief Scherpenzeel Zelfstandig legt zich niet neer bij de weigering van het provinciebestuur om een onderzoek in te stellen naar de integriteit van het proces dat heeft geleid tot het besluit voor een gedwongen herindeling met Barneveld. Zij hebben de kwestie aangekaart bij zowel de Nationale Ombudsman als de minister van Binnenlandse zaken met de vraag alsnog over te gaan tot een onderzoek naar de gang van zaken rond het fusieproces. 

Burgerinitiatief had Commissaris van de Koning John Berends om een dergelijk onderzoek verzocht vanwege onder meer allerlei signalen die leken te duiden op ‘koehandel’ tussen de gemeente Barneveld en de provincie in het fusieproces. De oproep vond gehoor bij een aantal oppositiepartijen in de Gelderse Staten, maar een motie van onder m..

advertentie