PREMIUM ARTIKEL
Lokale journalistiek uit Scherpenzeel

Zeker miljoen ‘onnodige kosten’ door opgelegd fusieproces

Politiek Fusie met Barneveld
Foto: Wouter van Dijk
7 dec 2021, 09:56
Het door de provincie Gelderland opgelegde fusieproces met Barneveld heeft de gemeente Scherpenzeel meer dan een miljoen euro gekost.
Het door de provincie Gelderland opgelegde fusieproces met Barneveld heeft de gemeente Scherpenzeel meer dan een miljoen euro gekost.
SCHERPENZEEL

De gemeente Scherpenzeel heeft in 2020 en 2021 meer dan een miljoen euro aan meerkosten gemaakt vanwege de fusiewens van de provincie. Dit zijn investeringen die volgens het college van b. en w. niet nodig waren geweest als Gedeputeerde Staten de in december 2019 gemaakte autonome keuze van Scherpenzeel voor zelfstandigheid had gerespecteerd. Het gemeentebestuur wil in gesprek gaan met Gedeputeerde Staten over een passend gebaar. Vanuit de politiek is een aantal keren aangedrongen op een schets van wat het mislukte fusieproces van de provincie de gemeente heeft gekost. In het overzicht dat het college in een memo aan de gemeenteraad heeft gestuurd, worden de kosten van de Toekomstvisie 2030, het rapport van SeinstraVandeLaar en het onderzoek van de (interne) stuurgroep buiten beschouwing gelaten.

Deze kosten, zo concludeert het college, waren immers zonder meer nodig om de bestuurlijke en maatschappelijke opgaven voor Scherpenzeel scherp te krijgen en waar te maken. Ook na het raadsbesluit van december 2019 zijn volgens het college investeringen gedaan waarvan Scherpenzeel beter is geworden. Daarbij denkt men onder andere aan de BMC best..

advertentie