Tentoonstelling over lichtfeesten

Lokaal nieuws

Tot begin februari is er in de Bibliotheek Scherpenzeel een tentoonstelling over de Lichtfeesten.

De tentoonstelling is samengesteld door Ans van der Marel en Gertie Derks.Zij hebben elkaar leren kennen op Museum Oriëntalis in Heilig Landstichting, waar zij meewerkten aan het inrichten van kerstexposities.

Ans is door haar werkzaamheden op de Vrije School geboeid geraakt door de lichtfeesten en de tradities waar deze in wortelen. De warmte, de vreugde en het licht die deze feesten uitstralen, willen Ans en Gertie graag met de bezoekers van de tentoonstelling delen.

Op 11 november begint de cyclus van lichtfeesten. Het eerste feest in deze cyclus is het Sint Maartensfeest. Buiten wordt het steeds donkerder en in de natuur ziet het er kaal en doods uit. Al eeuwen vieren wij mensen feesten in de donkere wintertijd. Vroeger deden de mensen dat vanuit een diepe verbondenheid met de natuur. Zij vierden hun dankbaarheid voor het voedsel dat de aarde hen had gegeven. Zij vierden de terugkeer van het licht met de winterzonnewende en hun blijdschap over de terugkerende vruchtbaarheid van de aarde die daarmee samenhing.

Na het jaar 313 na Chr. zijn de oude feesten verchristelijkt omdat de Romeinse keizer Constantijn zich had bekeerd tot het Christendom. Paus Julius I verklaarde in het jaar 330 van onze jaartelling 25 december tot de geboortedag van Christus. In plaats van de zon werd nu Jezus het licht der wereld.

In de loop van de tijd zijn àlle feesten gekerstend door er een kerkelijke hoogtijdag aan te verbinden. Maar de gewoonte om met deze feestdagen te smullen van eten en drinken, geschenken te geven, het huis te versieren met dennengroen, vuren te branden en lawaai te maken, herinneren nog altijd aan de gebruiken van meer dan tweeduizend jaar geleden.

Op 2 februari wordt de cyclus afgesloten met het feest van Maria-Lichtmis. Het is dan al merkbaar langer licht en met de komst van de sneeuwklokjes wordt het nieuwe leven weer zichtbaar.

Welke feesten er door ons nog meer worden gevierd tussen 11 november en 2 februari, is te zien op deze tentoonstelling.

advertentie