Klagen? WEES NIET TE LIEF!

Ondernemend

Wanneer u een televisie koopt, moet u tijdig bij de winkel klagen, als iets niet goed is. Dat geldt voor televisies maar ook voor nieuwbouwwoningen.

Een voorbeeld. Een echtpaar had een woning gekocht in een nieuwbouwwijk. Al snel na de oplevering ervaarden zij veel geluidsoverlast van een nabijgelegen rondweg. Zij ontdekten dat de geluidshinder voornamelijk door de ventilatieroosters naar binnen kwam. Daarop hebben zij de ventilatieroosters gesloten, waardoor de geluidshinder binnen minder werd. Op enig moment werd hen medegedeeld dat het in verband met ventilatie van de woning en gezondheidsredenen belangrijk was om de ventilatieroosters open te laten. Dit hebben zij vervolgens gedaan, waardoor zij weer veel hinder ondervonden door geluidsoverlast van het verkeer. Het echtpaar kwam er vervolgens ook achter dat in de nabijgelegen woningen door de aannemer speciale ventilatieroosters waren geplaatst met zogenaamde suskasten, die het verkeerslawaai meer dempten. Op dat moment hebben zij bij de aannemer geklaagd en verzocht om ook bij hen suskasten te plaatsen. Dit was ongeveer tweeënhalf jaar na oplevering van de woning.

Uit geluidsmetingen bleek vervolgens dat de geluidsnormen bij enige ramen werden overschreden. De Geschillencommissie Garantiewoningen oordeelde echter in dit geval dat het echtpaar te laat heeft geklaagd. Het echtpaar stelde zich op het standpunt dat zij direct hadden geklaagd nadat zij de ventilatieroosters weer open hadden gezet en zij bekend waren met het feit dat er in omliggende woningen andere ventilatieroosters waren geplaatst. Op dat moment was het voor hen duidelijk dat er sprake was van een gebrek. De Geschillencommissie stelde zich echter op het standpunt dat het echtpaar niet binnen een redelijke termijn heeft geklaagd. De geluidshinder was immers al bij de oplevering opgemerkt, maar het echtpaar had ervoor gekozen om dit te verhelpen door de ventilatieroosters te sluiten. De aannemer hoefde er derhalve niet meer op bedacht te zijn dat het echtpaar tweeënhalf jaar na dato nog zou klagen over geluidsoverlast.

Indien u geconfronteerd wordt met gebreken aan een woning, een televisie of iets anders wat u heeft gekocht, aarzel dus niet om direct te klagen. Probeer niet zelf (te lang) te zoeken naar een oplossing, maar meldt het direct bij de verkoper. Wees niet te lief!

Voor meer vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met AssumDelft Advocaten N.V. in Leusden, Maartje van den Berg, 033-4321957 of mb@assumdelft.nl

advertentie
advertentie