Oprichting Coöperatie Verloskunde in District Amersfoort

Ondernemend

Voorzitter Rixt Bekkema, en peningmeester Patricia Bult hebben de overeenkomst namens het bestuur getekend. Daarnaast hebben er negentien anderen, waaronder verloskundigenpraktijken en freelance verloskundigen, hun handtekening gezet.

Met het zetten van de handtekeningen onder de ledenovereenkomst donderdag 26 november a.s. is de coöperatie verloskunde in district Amersfoort een feit.

De coöperatie is een voortzetting van de vereniging Kring Amersfoort waarin alle verloskundigen- en echopraktijken uit Amersfoort, Baarn, Barneveld, Hoevelaken, Leusden, Nijkerk, Soest, en Scherpenzeel al deelnamen.

De coöperatie heeft als doel om toegankelijke en kwalitatief goede geboortezorg in de regio Amersfoort te realiseren, mede door het intensiveren van collegiaal overleg en het collectief verzorgen van bij- en nascholingen. Het grootste aandachtpunt daarbij is cliëntgerichte zorg op maat. Natuurlijk hadden alle verloskundigen- en echopraktijken dit doel al lang, maar door de samenwerking te versterken hopen we dit nog duidelijker uit te dragen.

Na een intensieve periode van overleg, visievorming en brainstormen was het donderdag 26 november, voor alle verloskundigen in de regio Amersfoort, dan ook een feestelijke aangelegenheid.

VIDA is om er samen zorg voor te dragen dat de fysiologie bij zwangerschap en geboorte in district Amersfoort veilig blijft. Volgens, de voorzitter Rixt Bekkema, "is de coöperatie sterk genoeg om dat voor elkaar te krijgen."

advertentie
advertentie