Afbeelding

Meester Gerrit van den Brink afscheid met huifkar.

Overig Deel je nieuws

Meester Gerrit van den Brink en z’n vrouw Gea werden maandag 27 juni met een huifkar, na een rondrit door het dorp, naar CBS Korenmaat gebracht. Op de kar stond de tekst: “Op een slof en een oude voetbalschoen gaat meester Gerrit met pensioen”. In verband met zijn pensionering werd de meester door ruim 350 kinderen toegezongen. Na alle groepen bezocht te hebben, vond er een informele receptie plaats. Die door vele collega’s van de Viermaster, ouders, familieleden en relaties werd bezocht. 

Henk Jonker, directeur-bestuurder van VPCO De Viermaster, sprak de toekomstige pensionado hartelijk toe en bedankte hem voor alles wat hij voor het onderwijs heeft betekend. Hij refereerde m.n. aan de periode van 1993 - 2015 toen Gerrit van den Brink directeur van de, inmiddels met De Maatjesschool gefuseerde, Bruinhorstschool was. Ook noemde hij de periode van 2000 - 2006 toen meester Gerrit tevens  directeur van CBS ‘De Wegwijzer’ in Overberg was.

Tenslotte kreeg de afscheidnemer het woord en sprak zijn erkentelijkheid uit over al de collegialiteit, het vertrouwen en de humor van de aanwezigen, die  hij heeft ervaren en wenste hen a Dieu, vaarwel voor de toekomst. 

advertentie
advertentie