'JOS en SOS lijken de klos'

Voorpagina

SCHERPENZEEL - De Scherpenzeelse politiek is niet onverdeeld gelukkig met de voorgenomen bezuinigingen op de budgetten van Jeugd in Ontwikkeling Scherpenzeel (JOS) en de Stichting Ouderen Scherpenzeel en Renswoude (SOS).

In de programmabegroting 2015-2018 is het budget van JOS met een taakstellende bezuiniging gehalveerd. Het zal volgens het college de uitdaging moeten zijn om ondanks de korting van 42.000 euro per jaar toch een waardevol JOS-programma uit te voeren. Bij de SOS heeft het college vanaf 2016 een taakstellende bezuiniging opgenomen van 25.000 euro per jaar op de ouderenwerker. In het takenpakket van de ouderenwerker wordt de ondersteuning van het SOS-bestuur door het college van blijvende waarde geacht. Daarentegen zouden de huisbezoeken volgens het college, gezien de overstap naar de participatiesamenleving, kunnen worden afgebouwd. Verschillende politieke partijen plaatsten vraagtekens bij de taakstellende bezuinigingen op het jeugd- en ouderenwerk. Met name Willem  Schuur (DS) en Anneke Heemskerk (VVD) vroegen zich af of de gemeente zich hiermee niet in de eigen voet gaat schieten, vooral omdat signalering en preventie in de nieuwe participatiesamenleving zulke belangrijke taken zijn. Ook was er enige twijfel of een gehalveerd budget voor JOS nog wel voldoende is voor de uitvoering van de wettelijk opgelegde taken. Dit laatste zou volgens wethouder Vreeswijk geen probleem moeten zijn. Hoe de bezuinigingen precies in de budgetten worden verwerkt laat het college over aan de organisaties zelf, zo deelde Vreeswijk mee. Bij de ouderenwerker is deze namelijk niet haalbaar door alleen afbouw van huisbezoeken. Ook JOS zal met een voorstel komen over welke activiteiten zij eventueel neer willen leggen bij de scholen of gestopt kunnen worden. Met GBS-fractievoorzitter Brons werd nog even gesteggeld over het al dan niet verbolgen zijn van de SOS over de opgelegde bezuinigingsopdracht. Vreeswijk: ,,Ik spreek het bestuur binnenkort, dus dan hoor ik het wel.''

advertentie