Tekort verwacht van vier ton in Scherpenzeel

Voorpagina

SCHERPENZEEL - Na de tevredenheid over de sluitende programmabegroting 2015-2018 volgde donderdag de kater van de tweede financiële rapportage. Zoals het er nu naar uitziet gaat de gemeente het boekjaar 2014 sluiten met een tekort van ongeveer vier ton.

Hoewel aan het begin van het jaar nog een klein plusje van circa € 50.000,- werd voorspeld, kwamen de tegenvallende resultaten voor de politiek niet helemaal uit de lucht vallen. In de eerste financiële rapportage, die in juni aan de raad werd voorgelegd, was al een mogelijk tekort van € 244.000 aangekondigd. Dat dit bedrag in de afgelopen maanden is opgelopen tot ruim € 402.000,- was voor iedereen toch wel even schrikken.

De mededeling van wethouder Tonnis van Dijk dat men daar inmiddels weer zo'n € 20.000,- van moet aftrekken, omdat de meerkosten van ontwerpaanpassingen en de bestemmingsplanprocedure voor de nieuwbouw aan de Akkerwindelaan door de school zelf worden betaald, leek dan ook een druppel op een gloeiende plaat.

advertentie