Minima Scherpenzeel krijgen een extraatje

Voorpagina

SCHERPENZEEL - Mensen met een minimum inkomen kunnen in december een extraatje krijgen van de gemeente. Het bedrag hiervan varieert van zeventig euro voor een alleenstaande tot honderd euro voor een gezin/samenwonende.

Om te beoordelen wie in aanmerking komt voor de eenmalige uitkering kijkt de gemeente naar het inkomen over de maand september van dit jaar. Het inkomen in deze peilmaand mag niet hoger zijn dan 110 procent van de van toepassing zijnde bijstandsnorm. Voor alleenstaanden is dit een bedrag van 1046,80 euro, voor alleenstaande ouders 1345,89 euro en voor gezinnen/samenwonenden 1495,44 euro.

Mensen die in september een WWB-, IOAW- of IOAZ-uitkering hadden krijgen de koopkrachttegemoetkoming van de gemeente ambtshalve toegekend. Dat geldt ook voor andere personen waarvan bij de gemeente bekend is dat hun inkomen over die maand binnen de hiervoor vastgestelde bedragen valt. Wie 65 jaar of ouder is en geen volledig recht op AOW heeft opgebouwd (in verband met verblijf in het buitenland) krijgt over de tegemoetkoming automatisch bericht van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Andere mensen met een laag inkomen kunnen bij de gemeente een aanvraag indienen om in aanmerking te komen voor de eenmalige uitkering. Daarbij hebben gedetineerden, personen onder de 18 jaar, studenten onder de 27 jaar zonder studiefinanciering en personen van 18, 19 of 20 jaar die in een inrichting verblijven overigens géén recht op dit extraatje. Bij de toekenning gelden de volgende bedragen: alleenstaande zeventig euro, alleenstaande ouder negentig euro en gezin/samenwonende honderd euro.

Aanvragen voor de tegemoetkoming kunnen bij de gemeente worden ingediend tot 1 december van dit jaar. Aanvragen die daarna binnenkomen worden niet meer in behandeling genomen. Formulieren voor de aanvraag zijn beschikbaar bij de gemeente of te downloaden van de gemeentelijke website (www.scherpenzeel.nl). De gemeente wil de tegemoetkoming in december uitbetalen.

advertentie