Scherpenzeel maakt einde aan huurgewenning

Voorpagina

In de gemeentelijke pot resteert dan nog een bedrag van ongeveer € 20.000 wat men wil inzetten voor een eventueel ondersteuningsaanbod op maat voor de verenigingen.

SCHERPENZEEL - De gemeenteraad heeft ingestemd met een volledige afbouw van de huurgewenningsbijdrage voor de binnensportverenigingen in De Breehoek per 1 juli 2015.

In 2010 heeft de gemeenteraad besloten tot een huurgewenningsbijdrage aan de binnensportverenigingen ter compensatie van de overgang van de huur in De Heijhorst naar de huur in De Breehoek. Twee jaar later heeft de raad zich gebogen over een 'evaluatie afbouw huurgewenning'. Daarbij is besloten om met de afbouw van de bijdrage te wachten op de komst van een Sportnota alsmede meer inzicht in de (financiële) situatie van de binnensportverenigingen. Na het vaststellen van de Sportnota in 2013 is er een verenigingsscan uitgevoerd bij Doto, Stichting Zaalvoetbal Scherpenzeel, BC Badge, Volleybalvereniging Set Up '69 en de Bridgeclub Scherpenzeel. Op basis van deze scans is nu vastgesteld dat het verder afbouwen c.q. beëindigen van de huurgewenningsbijdrage mogelijk is. 

Omdat er in 2013 en 2014 minder uren zijn afgenomen in De Breehoek zal er een bedrag van circa € 20.000,- in de pot overblijven. Dit geld wil het college gaan gebruiken voor een ondersteuningsaanbod op maat, waarmee het toekomstperspectief wordt vergroot en de onderlinge samenwerking wordt bevorderd. De verenigingen zouden dit samen met de buurtsportcoach nader moeten bekijken en invullen. De voorgestelde inzet van een buurtsportcoach riep bij verschillende politieke fracties nogal wat vragen op. Met name omdat zijn uurvergoeding ook betaald moet worden uit het beschikbare budget. VVD-voorman Dijkstra vroeg zich af of men het geld niet beter gewoon kon uitkeren aan de verenigingen als financieel buffertje voor de toekomst. Wethouder Tonnis van Dijk hield echter vast aan de criteria zoals voorgesteld en daarmee ook de rol van de buurtsportcoach.

advertentie