Afbeelding
Lex van Lieshout

Voorbereiding woningbouw Akkerwindelaan

Voorpagina

[SCHERPENZEEL] Met een voorstel om de voorbereidingen te gaan starten voor toekomstige woningbouw in het gebied Akkerwindelaan wil het college vaart houden in de uitbreidingsplannen van Scherpenzeel. Dit is volgens het college nodig om de gemeentelijke doelstelling van 50 nieuwe woningen per jaar realiseren waar te kunnen maken. Voor de ontwikkeling van woningbouw in het gebied rond de nieuwe school aan de Akkerwindelaan moet een stedenbouwkundige opzet worden gemaakt die als basis gaat dienen voor een bestemmingsplanprocedure. In de vergadering van 30 april zal de gemeenteraad worden gevraagd om in te stemmen met de grondexploitatie.

* Lees meer in Scherpenzeelse Krant van dinsdag 21 april. 

advertentie