Afbeelding
Foto: Margreet Hendriks/BDU

De Breehoek ook rouwcentrum?

Voorpagina

SCHERPENZEEL Als het aan de VVD ligt gaat De Breehoek in de toekomst vaker worden gebruikt voor (grote) uitvaarten en condoleancebijeenkomsten. Een krediet voor uitbreiding van aula Lambalgen zou daardoor niet meer nodig zijn.

Dit staat in een amendement op het raadsvoorstel inzake de uitbreiding van de aula waarover de gemeenteraad donderdag een besluit moet nemen. Daarin wordt voorgesteld om hiervoor een renteloze lening van 275.000 euro beschikbaar te stellen aan de eigenaar van de aula en daarnaast als gemeente 121.000 euro te investeren voor de aanleg van 42 extra parkeerplaatsen op Lambalgen. De VVD constateert dat het qua uitvaarten en uitvaartplechtigheden in Scherpenzeel niet om enorme aantallen per jaar gaat. Daarnaast is de capaciteit van de aula alleen bij grote bezoekersaantallen te beperkt. 

De multifunctionele zaal in De Breehoek kan naar de mening van de VVD ook uitstekend worden gebruikt voor condoleances en uitvaartplechtigheden. Deze zaal is geschikt voor maximaal 500 personen en is met tussenwanden op te delen in 5 aparte ruimtes. Ook de parkeervoorzieningen zijn ruim voldoende. Wel zou het wenselijk zijn om de bezoekersstromen te scheiden wanneer de zaal gebruikt wordt voor condoleance of uitvaarten door een of meer extra ingangen te maken aan de voor-, zij- of achterkant van de zaal. Aparte entrees die naar het idee van de VVD ook interessant kunnen zijn wanneer de zaal gebruikt wordt als kerkzaal of raadszaal. Men stelt dan ook voor om een krediet van 2500 euro beschikbaar te stellen om in overleg met de gebouweigenaar de technische mogelijkheden te onderzoeken om de grote zaal van De Breehoek te voorzien van extra ingangen en voor de daarmee gemoeide eenmalige investeringskosten een raadsvoorstel uit te werken. 

advertentie