Afbeelding
Foto: www.fotohenkhutten.nl

Voorstel vuurwerkvrije zones afgeschoten

Voorpagina

SCHERPENZEEL Een voorstel van Democraten Scherpenzeel (DS) en de SGP, om bij de komende jaarwisseling op een aantal plaatsen in het dorp vuurwerkvrije zones in te stellen, is door een meerderheid van de politiek afgewezen.

De vuurwerkmotie, een idee van DS, zou aanvankelijk besproken worden in de raadsvergadering van februari, maar de discussie hierover werd vanwege een overvolle agenda uitgesteld.

De fractie van de SGP had toen al wel kenbaar gemaakt voor de motie te porren te zijn indien de Democraten, naast de door hun geopperde omgeving Huis in de Wei en Het Foort, ook de kerken wilde opnemen als specifieke aanwijsplekken voor vuurwerkvrije zones. Namens beide partijen kwam vorige week een aangepaste motie op tafel. Daarin waren niet alleen de kerken tijdens de uren van godsdienstuitoefening opgenomen, maar was het lijstje ook nog aangevuld met het nog nader te benoemen gebied rond de tijdelijke huisvesting van Huis in de Wei aan de Koepellaan alsmede een voorstel om op 31 december van 21.30 tot 22.00 uur de gehele bebouwde kom tot vuurwerkvrije zone te verklaren ten behoeve van het uitlaten van honden. 

Het hele pakket van maatregelen voor oudejaarsavond werd door de meerderheid van de politiek nogal ingewikkeld gevonden. Ook het nut ervan werd betwijfeld, omdat het niet de bedoeling is om op de naleving toe te gaan zien. Er werd op gewezen dat de overlast van vuurwerk niet zozeer ervaren wordt rond de uren van de jaarwisseling waarin het wettelijk is toegestaan om vuurwerk af te steken (oudejaarsdag 18.00 uur tot nieuwjaarsnacht 02.00 uur, red.), maar juist in de dagen daaromheen. ,,Daar moet wat aan worden gedaan.''

Hoewel de meeste partijen het voorstel kwalificeerden als 'sympathiek' zag men de uitvoering daarvan ('gaan we ze afzetten met rood lint ofzo?') toch niet zitten. 

advertentie