Eigenaren vrezen lastenverzwaring

Voorpagina

SCHERPENZEEL In de komende gemeenteraadsvergadering wil het Scherpenzeelse college van burgemeester en wethouders een nieuwe Erfgoedverordening laten vaststellen.

De aanpassing is nodig vanwege veranderingen in de landelijke wetgeving. Niet iedereen is blij met de nieuwe verordening, zo blijkt uit een inmiddels aan de raad gezonden noodkreet.

Willem van Maren, die eerder in een ingezonden brief in deze krant al bezorgdheid uitte over het al jarenlang voortdurende proces van lastenverzwaringen voor eigenaren van gemeentelijke monumenten, wijst de raad op een aantal onduidelijkheden en onvolledigheden in de nieuwe verordening, die voor monumenteigenaren nadelig kunnen uitpakken. 29

Zo is het volgens hem in de nieuwe verordening niet duidelijk of het kadastrale perceel waar het monument op staat ook monument is geworden. Dit zou namelijk tot een duidelijke lastenverzwaring voor de eigenaren kunnen leiden.

Van Maren meent dat de nieuwe lokale verordening min of meer blindelings de nieuwe landelijke wetgeving volgt, welke vooral is toegespitst op rijksmonumenten, waarvoor in het algemeen zwaardere beschermingseisen gelden. Voor eigenaren van rijksmonumenten bestaan volgens Van Maren echter meer subsidieregeling en zij hebben daarnaast een gunstige fiscale regeling betreffende het onderhoud. De voorgestelde Erfgoedverordening 2017 versterkt naar zijn mening op ingrijpende wijze de beperkingen voor de eigenaren van monumentenpanden, terwijl tegenover de toegenomen lasten en plichten geen enkele compensatie staat. ,,In sommige gevallen zal de eigenaar van een gemeentelijk monument zelfs zwaardere lasten hebben dan de eigenaar van een rijksmonument. Dit kan niet de bedoeling zijn van de nieuwe regelgeving'' aldus Van Maren.

Hij bepleit bij de gemeenteraad om de huidige concept Erfgoedverordening nog eens goed onder de loep te nemen en te laten herschrijven. ,,Het lijkt me niet rechtvaardig dat de personen die zich al veel moeite getroosten om hun eigendom - een gemeentelijk monument - in stand te houden geconfronteerd worden met steeds grotere lasten in verplichtingen.'' De reactie van Van Maren zal samen met de nieuwe Erfgoedverordening op donderdag 18 mei besproken worden in de Opinieronde van de gemeenteraad.

advertentie