Scherpenzeel: Nieuw rijksmonument (2005)/historische buitenplaats Huis Scherpenzeel (Hoofdgebouw)
Scherpenzeel: Nieuw rijksmonument (2005)/historische buitenplaats Huis Scherpenzeel (Hoofdgebouw) Foto Rinus van Denderen

Geen applaus Huis Scherpenzeel

Voorpagina

SCHERPENZEEL De door het college geopperde mogelijkheid om Huize Scherpenzeel weer in gebruik te gaan nemen als gemeentehuis krijgt vooralsnog weinig politieke bijval. Het plan in de kadernota om voor een mogelijke herhuisvesting alvast wat extra geld te reserveren, is donderdag door een gezamenlijk amendement van CDA, SGP, CU en VVD in elk geval getorpedeerd.

Met name CDA en VVD voelen helemaal niets voor een verhuizing van het gemeentehuis. Zij zien de noodzaak niet en dit zou veel te veel geld gaan kosten. Gemeenschapsgeld waarmee volgens CDA-voorman Johan Slappendel 'zinnig en zuinig' moet worden omgegaan. De fracties van de CU en SGP reageerden iets genuanceerder, maar zeiden het nog te vroeg te vinden om in de begroting op voorhand al ruimte te maken voor 75.000 euro in 2018 en 50.000 euro in de twee daaropvolgende jaren. Men wilde de mogelijkheid een nieuwe huisvesting voor het gemeentehuis niet voor eens en voor altijd uitsluiten, maar vonden dat er voorafgaand hieraan een duidelijker plan op tafel moet komen voor de toekomstige inrichting en omvang van de gemeentelijke organisatie. ,,Eerst een goede organisatie op poten zetten en dan pas kijken welke huisvesting daarbij het beste past.'' De fractie van GBS vond een gedegen onderzoek naar een mogelijke huisvesting in Huize Scherpenzeel daarentegen zeker de moeite waard.

GBS-voorman Henk Brons wees erop dat het leegkomen van de kantoorruimten op deze locatie mogelijk toch al financieel nadelige consequenties voor de gemeente gaat opleveren. ,,Misschien is het zelf weer in gebruik gaan nemen van Huize Scherpenzeel uiteindelijk wel goedkoper. Nu de gelegenheid er is, kan er  goed naar kijken in elk geval geen kwaad.'' Wethouder Vreeswijk had in de Opinieronde al betoogd dat het binnenkort vrijkomen van de aan Geldersch Landschap & Kasteelen verpachtte locatie voor de gemeente een unieke en eenmalige kans is om Huize Scherpenzeel weer in ere te herstellen als gemeentehuis. Of deze weinig hoopvolle signalen een definitieve streep trekken door de plannen van het college, om de optie van het opnieuw betrekken van Huize Scherpenzeel nader te blijven verkennen, is nog niet duidelijk. De gemeente moet namelijk naar aanleiding van de afgesproken evaluatie van het pachtcontract hoe dan ook in onderhandeling met Geldersch Landschap & Kasteelen over de nieuw vast te stellen hoogte van de pachtsom.

advertentie