Scherpenzeel: Gemeentehuis
Scherpenzeel: Gemeentehuis Foto Rinus van Denderen

'Gemeente laat kansen liggen'

Voorpagina

SCHERPENZEEL Vanuit de Ondernemersvereniging Scherpenzeel wordt teleurgesteld gereageerd op het nieuws dat het college hun voorzet om te komen tot een integraal ruimtelijk plan voor Scherpenzeel grotendeels in de ijskast wil zetten. ,,Hiermee laat men een unieke kans liggen om het dorp een kwaliteitimpuls te geven'', aldus de voorzitter en oud-voorzitter van de Ondernemersvereniging, Henk den Boer en Peter Wit.

De Ondernemersvereniging heeft op eigen initiatief in een ruimtelijk plan uitgewerkt hoe Scherpenzeel zich in de toekomst kan ontwikkelen op het gebied van wonen, werken en recreëren.

Naast een forse uitbreiding van bedrijventerrein 't Zwarte Land werden daarin door de ondernemers ook diverse suggesties gedaan voor verbetering van de totale inrichting van het dorp. Na de eerste presentaties aan het gemeentebestuur was men daarover redelijk positief gestemd. Onlangs liet het college echter in een memo aan de raad weten de ideeën voor onder meer het ontwikkelen van een nieuwe entree van het dorp op de locatie 'De Bree', het verplaatsen van (een deel van) de sportvelden en het realiseren van woningbouw op de vrijgekomen locaties rond De Breehoek erg prematuur te vinden. Ook is er de nodige scepsis over de financiële onderbouwing van het plan. Wel wil het college instemmen met de plannen voor uitbreiding van de capaciteit voor bedrijventerreinen met circa 7,5 hectare, inclusief een beoogde nieuwe vestigingslocatie voor grote logistieke bedrijven in het gebied ten zuiden van bedrijventerrein 't Zwarte Land (overzijde Stationsweg achter de rotonde bij de Ringweg).

Den Boer en De Wit zeggen blij te zijn met het feit dat het college zich in elk geval schaart achter de uitbreiding van het bedrijventerrein.

,,Als wij dit niet hadden opgepakt was dit nooit op de politieke agenda gekomen'' denken zij. ,,Dit is dus winst voor onze vereniging en onze ondernemers.'' Het neemt echter niet weg dat de woordvoerders wel erg teleurgesteld zijn dat het overige deel van het plan, zoals het ernaar uitziet, (voorlopig?) de ijskast in gaat.  ,,Het gaat ons niet om eigen belangen, maar met name het belang voor het dorp. Het is jammer dat deze kans - die misschien eens in de 25 jaar voorbij komt - door het college niet aangegrepen wordt om een kwaliteitsimpuls aan het dorp te geven. Daarmee zou Scherpenzeel weer een voorsprong kunnen nemen op de omliggende plaatsen. Die ontwikkelen zich namelijk wel - getuige het Dorpshart Renswoude en de Kop van de Spoorzone in Woudenberg - en ons bekruipt het gevoel dat Scherpenzeel niets doet. De Centrumvisie waarin we ons vooral druk maken over muurtjes en de kleur van de stenen en een halfslachtig Plan Weijdelaer zijn daar typische voorbeelden van. Het ontbreekt in Scherpenzeel kennelijk aan visie en ambitie. In plaats van oog hebben voor unieke kansen lijkt men door te gaan op de manier zoals men dit al jarenlang doet.''

Den Boer en De Wit zeggen zich te realiseren dat hun Burgerinitiatief best ver gaat. ,,Misschien zijn de stappen te groot voor het gemeentebestuur. Wij hebben echter het college en de raad slechts een richting aangegeven met de vraag om dit samen met ons verder te onderzoeken. Het bevreemdt ons dan ook dat de plannen door het college direct al als financieel niet haalbaar worden beoordeeld, terwijl wij tot nu toe slechts een beperkt overzicht van de financiële mogelijkheden hebben gegeven. Ook die financiële haalbaarheid wilden wij samen met de gemeente voor het einde van dit jaar nader gaan onderzoeken.''

Den Boer en De Wit verbazen zich over de wijze waarop hun totaalplan ineens van tafel lijkt te worden geschoven. ,,We hebben hierover meerdere keren gesproken met de politiek. Tijdens onze bezoeken aan bijna alle politieke partijen hebben wij wel kritische vragen gehad, maar nooit de reactie 'dat zien we niet zitten'. Bij één partij ging het zelfs zover dat iemand zei: 'Geef mij dit project samen met een wethouder en laten we er morgen mee starten'. We hebben begrepen dat juist deze partij verder in het traject uiteindelijk een negatieve stem gaf aan het plan. Schijnbaar doet politiek meer met je dan je zelf weet.''

advertentie
advertentie