Uitstel invoering diftar

Voorpagina

[SCHERPENZEEL] Een meerderheid van de gemeenteraad van Scherpenzeel heeft woensdagavond besloten om de invoering van de nieuwe manier van betalen voor inzameling van restafval (diftar) uit te stellen. De meerderheid van de raad is van mening dat er te veel onduidelijkheid heerst onder inwoners. Het zou dan te kort dag zijn om het per 1 januari in te voeren. Zo zijn de vaste- en variabele tarieven nog niet bekend. Met ingang van het nieuwe jaar zou men moeten gaan betalen per leging. Deze nieuwe manier van betalen wordt in 2018 wel ingevoerd, maar op een later moment.

Met ingang van 1 januari 2018 verandert er niets voor het betalen voor restafval. De tarieven voor afvalinzameling van 2017 blijven van kracht. Het college van burgemeester en wethouders komt zo snel als mogelijk met een nieuw voorstel voor de gemeenteraad.

advertentie