Blauwe zone bij 't Foort

Voorpagina

SCHERPENZEEL Het college heeft besloten om bij een deel van de parkeerplaatsen bij 't Foort een blauwe zone te gaan invoeren. Men hoopt hiermee de bestaande parkeerproblemen rond het gezondheidscentrum te verminderen.

De invoering van de blauwe zone rond 't Foort is een idee van inwoner Jan Goedel. De Scherpenzeler is een regelmatig bezoeker van het gezondheidscentrum en ondervindt heel vaak problemen om zijn auto kwijt te raken. Goedel wees het college erop dat bezoekers van 't Foort door omstandigheden noodzakelijkerwijs met de auto komen. Wie echter geen invalidenparkeerkaart heeft moet zijn voertuig zien kwijt te raken op de vrije parkeerplaatsen rond het gebouw. Deze zijn echter vaak allemaal bezet, zodat men uit moet wijken naar de omliggende straten. Volgens Goedel worden de parkeerproblemen rond 't Foort ook deels veroorzaakt door het lang parkeren van personeel van de in het centrum gevestigde instellingen. Hij kaartte de problematiek niet alleen aan bij 't Foort, maar ook bij de gemeente in het kader van de heroverweging van het beleid ten aanzien van de blauwe zone in het centrum. Het invoeren van een blauwe zone voor een deel van de parkeerplaatsen rond het gebouw zou volgens hem al de parkeerproblemen van bezoekers al een heel stuk kunnen oplossen.

Het college vindt het een goed idee. Er is inmiddels een besluit gepubliceerd om de blauwe zone van toepassing te verklaren voor de parkeerplaatsen direct voor het gebouw aan de Vijverlaan en de eerste 7 parkeerplaatsen aan weerszijden van de Molenweg komende vanaf de Vijverlaan. De gehandicaptenparkeerplaatsen blijven gewoon gehandhaafd en vallen straks in de blauwe zone. Houders van een gehandicaptenparkeerkaart hebben echter vrijstelling van de blauwe zone; zij kunnen dus ook vrij parkeren op andere plekken binnen de blauwe zone. De parkeerschijfzone rond 't Foort gaat gelden van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur met een parkeerduur beperking van 1,5 uur.

Het besluit is inmiddels gepubliceerd in ter inzage gelegd. De inzageperiode (bezwaartermijn) eindigt op 7 februari. Indien er geen bezwaren worden ingediend zal de maatregel direct daarna worden uitgevoerd.

advertentie