Hoewel het Gelderse gemiddelde laag is, is er veel verschil te zien tussen gemeenten: zo vonden in Arnhem met 7,6 per 1.000 auto’s (in totaal 505 voertuigen) juist veel vernielingen plaats.  Alleen in Den Helder (9,2), Zandvoort (8,2) en Rotterdam (7,9) vonden per 1.000 auto’s meer opzettelijke beschadigingen plaats.