GBS en SGP onderschreven de zienswijze van het college, waarin wordt geconcludeerd dat de zelfstandige koers de beste manier is om de ambities en opgaven van Scherpenzeel te realiseren en het verschil te kunnen maken voor de eigen inwoners, bedrijven en instellingen. In de 46 pagina’s tellende zienswijze zet de gemeente Scherpenzeel de ambities en opgaven voor Scherpenzeel uiteen, en ...