Politici zijn over het algemeen huiverig om al te snelle conclusies te delen op social media, omdat het niet zelden een zeephelling is gebleken. Daar hebben ze bij CU en PRO geen last van. Die gaan te pas en te onpas als een soort mini-Trumpjes tekeer om hun volgers ervan te overtuigen dat hun politieke tegenstanders allemaal nitwits zijn die het allemaal niet begrijpen, de krant alleen maar fakenews brengt en zij de enigen zijn die de Scherpenzeelse waarheid in pacht hebben. Zelfs zakelijke meldingen van de afdeling communicatie op het Facebook account van de gemeente worden inmiddels al gebruikt voor de verspreiding van het enig ware woord en aantonen van het eigen politiek gelijk…  

Ook de slachtofferrol, die Marieke van de Beek zich recent weer eens toe-eigende in haar Facebook-klaagzang over het feit dat de Scherpenzeelse Krant een door haar aangeleverd stuk niet wil plaatsen, past helemaal in dit plaatje. Wat Van de Beek er wijselijk niet bij vermeldde is dat het aangeboden epistel een reactie betrof op uitspraken van een andere politieke partij in een artikel in een andere krant. Inderdaad, daar beginnen we niet aan. Voor een reactie op een bepaald krantenartikel, moet je bij die betreffende krant zijn. Voor het plaatsen van statements over naar eigen oordeel verstrekte misinformatie door collega-partijen zonder enig journalistiek wederhoor, kan men terecht op onze advertentiepagina’s of als politicus helemaal gratis in de raadszaal. Dit was het zoveelste voorbeeld van ‘partijdige lokale journalistiek’ volgens Van de Beek. ‘Noord Korea’ twitterde Van Es meteen terug.  â€˜De hele SK van 15 juni bestond alleen maar uit partijpolitiek’ vond Annet van Riel die kennelijk weinig tijd heeft om te lezen. Willem Schuur greep direct zijn kans om de krant te kapittelen over ‘kwalijke selectieve berichtgeving’ omdat deze niet had geschreven over de brief van de provincie met uitleg over de datumkwestie. Een brief die de provincie, zo bleek uit navraag, ‘per ongeluk vergeten was’ toe te zenden aan de media. Een foutje dat in Arnhem op 17 juni haastig moest worden hersteld. 

Kijk, dit soort getetter vanuit politieke partijen kunnen we scharen onder het kopje ranzige stemmingmakerij. Het treurige is dat deze twee partijen, met in totaal drie zetels in de dertien zetels tellende raad, met hun van frustratie druipende acties de polarisatie en de tweespalt in de dorpsgemeenschap tot ongekende hoogte opdrijven. En daarvan vervolgens – uiteraard niet gehinderd door enige zelfreflectie – op zijn Trump’s de schuld bij anderen neerleggen. Een knap staaltje bestuurskracht, maar nou lieg ik. Geen twijfel mogelijk. De gefrustreerden: ‘It’s gonna be great. 

Margreet Hendriks