Het ging onder meer over het faciliteren van inburgering, het plaatsen van laadpalen voor elektrische auto’s, de inrichting van de publieke openbare ruimte, uitruktijden van ons brandweerkorps, verkeersveiligheid en handhaving op het verkeersgedrag.