De gemeente dient tegelijk bij het rijk een aanvraag in voor compensatie voor deze kosten als gevolg van het coronavirus. Omdat het rijk heeft vastgesteld dat het coronavirus bij veel sportverenigingen zorgt voor een teruglopende exploitatieomzet, stelt het een compensatieregeling beschikbaar voor verhuurders aan amateursportverenigingen, in dit geval de gemeente Scherpenzeel.