Wijs verwelkomde de aanwezigen en stelde tevreden vast dat velen spontaan aan dit akkoord hebben meegewerkt. ,,Bewegen is van groot belang en teamsport draagt hieraan bij”, merkt hij op. Hij hoopte dat de vele geplande activiteiten tot een groot succes zouden leiden.