De aanleiding voor de Energievisie is de door de gemeenteraad vastgestelde Kadernotitie Duurzaamheid. Hierin staat de opdracht om te onderzoeken hoe Scherpenzeel in 2050 energieneutraal kan zijn en 55 procent CO2 vermindert ten opzichte van 2030. Hiervoor is het nodig om energie te besparen en benodigde energie duurzaam op te wekken in Scherpenzeel. Hoe de gemeente wil omgaan met ener...