De wijk wordt ingericht met natuurlijke speelplaatsen. Daarbij worden de onlangs gekapte eikenbomen van de Eikenlaan hergebruikt.