Op de agenda van de Tweede Kamer stonden donderdag een aantal gemeentelijke herindelingsvoorstellen in onder meer de provincies Noord-Holland en Brabant. Ondanks dat het zonder uitzondering om herindelingen ‘van onderop’ ging, werden er in het Kamerdebat vooral kritische noten gekraakt dat niet in alle plaatsen bewoners zich expliciet hebben kunnen uitspreken over de fusie. Over de po...