,,We zitten op dit moment in de inspraakfase van het herindelingsontwerp van GS. Het meten van draagvlak voor een herindeling onder de inwoners van de te fuseren gemeenten is daarvan een onderdeel’’, merkt Klein op. Hij zegt blij te zijn dat de gemeenteraad van Scherpenzeel (in meerderheid) heeft ingestemd met zijn initiatief voor het houden van een nieuwe peiling.