De fracties mochten dinsdag aandachtspunten inbrengen voor de fusie. Deze worden door het college samengevoegd in een inspraakreactie, die vervolgens richting Arnhem gaat. Op basis van alle zienswijzen nemen Provinciale Staten later dit jaar een besluit over de voorgenomen fusie, per 1 januari 2023.