Dit gegeven is voor hen echter geen reden om per direct een punt te zetten achter de voorbereidingen voor een fusie. Daarvoor is het onderwerp te belangrijk en, zo geven de bestuurders toe, de fusie biedt ook kansen voor Barneveld. Deze hebben ze opgeschreven in een concept-zienswijze op dat herindelingsontwerp, waarover de gemeenteraad zich binnenkort uitspreekt en die vervolgens richting de p...