Barneveld telde zes feitelijke onjuistheden in de veertig kantjes tellende concept-zienswijze die Scherpenzeel aan de provincie wil sturen. ,,Wij verzoeken u de zes feiten in de zienswijze te corrigeren”, aldus het Barneveldse college in de brief. Tevens maakt Barneveld bezwaar tegen zeven uitspraken die het Scherpenzeelse college heeft gedaan, zowel in de zienswijze als in schriftelijke reacti...