Hoogleraar De Vries deed zijn uitspraken vorige maand, tijdens een hoorzitting van Provinciale Staten over de gedwongen herindeling. Hij was vorig jaar door Gedeputeerde Staten gevraagd zitting te nemen in een spiegelgroep, die het herindelingstraject van de provincie tegen het licht moest houden. In zijn ogen had Barneveld zich gedurende het proces omkoopbaar opgesteld, door eerst aan te hebbe...