De bevindingen van de vertrouwenspersoon lijken de uitspraken van Commissaris van de Koning John Berends over twaalf meldingen van intimidatie in Scherpenzeel niet te bevestigen. Wel signaleren meerdere respondenten dat de fusiediscussie heeft gezorgd voor een ‘verharding in de verhoudingen’, zowel in het dorp als in de politiek, waardoor mensen terughoudend worden met het geven van hun mening.