In een brief aan de leden van Provinciale Staten (PS) informeert Commissaris John Berends het provinciebestuur over de stappen die hij als Rijksheer heeft gezet naar aanleiding van de brieven die Klein op 6 en 7 juli stuurde aan PS met betrekking tot de vaststelling van het herindelingsadvies.