Bij de start van het jaar hoopten we nog dat alle kruitdampen die zich in de tweede helft van 2019 boven bestuurlijk Scherpenzeel hadden samengepakt, zouden wegtrekken en misschien wel verdwijnen. Precies een jaar later kunnen we constateren dat die uitstoot onverminderd hoog is gebleven en er van een frisse start geen sprake is geweest. Nou ja, behoudens dan de Frisse Start 2020 van de Ronde T...