Tja en dan gebeurt het. Want de heer des huizes, een opgewekte vitale tachtigjarige, vertelde dat hij al vele jaren dat mooie rozenperk onderhoudt. De reacties die dat geeft van anderen in het dorp, waarom daar het plantsoen wel dagelijks aangeharkt er keurig bijligt en op andere plaatsen in de gemeente ook goed onderhouden, maar toch…