Stembureaus moeten zich houden aan richtlijnen die het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) voor de verkiezingen heeft opgesteld.