De wethouder, zelf ook nog parttime ondernemer, meent dat er bij het coronabeleid te veel wordt gekeken door een Haagse koker en te rigide integraal van toepassing wordt verklaard op heel Nederland. Dat men bij de Koopgoot in Rotterdam op in de Kalvertstraat van Amsterdam bang is voor besmettingen door grote publieksstromen zei Van Deelen wel te begrijpen. ,,Maar als ik kijk naar Sche...